Agenda ALV (22 maart 2023)

Dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van de Seniorensoos Giessenburg, welke gehouden zal worden tijdens de Soosmiddag op woensdag, 22 maart 2023, aanvang: ca.14.15 uur in het gemeenschapshuis De Til.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring verslag ALV 2022
  1. Tekst
  2. Inhoud/vragen
 4. Verslag 2022 secretaris
 5. Financiën
  1. Controle kascommissie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Na de sluiting gaan we weer verder met onze Soosmiddag.

De secretaris,                                              De Voorzitter,

Koos Beentjes                                             Els Kloek

Scroll naar boven