Lidmaatschap

Wilt u lid worden van de Seniorensoos Giessenburg en bent u 55 jaar of ouder? Dat kan het natuurlijk. Komt u eerst een keertje langs om sfeer te proeven. Hierna kunt u bepalen of u lid wilt worden van de Seniorensoos Giessenburg.

De bijeenkomsten van de Seniorensoos bestaan uit:

  • Klaverjassen*
  • Jokeren
  • Knutselen

Klaverjassen, elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot ca. 17.00 uur

Jokeren, ook elke woensdagmiddag  van 14.00 uur tot ca. 17.00 uur

Knutselen/bloemschikken, elke veertien dagen op woensdag tussen 14.00 uur en ca. 17.00 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden in De Til in Giessenburg.

Het lidmaatschap * bedraagt € 25 per jaar.

*Voor klaverjassen geldt een extra contributiebedrag per bijeenkomst. Bij aanwezigheid op de klaverjasbijeenkomsten betaalt men € 2,- per keer. Voor het  bedrag van de aanwezigen worden aan het eind van elke woensdagbijeenkomst  prijzen uitgereikt. Het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal speeltafels op de betreffende woensdagmiddag.

Naast de wekelijkse activiteiten worden er ook gezamenlijke activiteiten gehouden. Dit kan een gezamenlijk diner of een uitje voor alle leden zijn. Voor de leden van de Seniorensoos is deze activiteit gratis of tegen een gereduceerde prijs. Introduceés zijn ook welkom.

Contributie dient aan het begin van het jaar te worden overgemaakt. De bankgegevens zijn op te vragen bij het secretariaat.

Aanmelden kan bij  uw aanwezigheid op de woensdagmiddag of via het secretariaat.

Zie voor activiteitendata: de jaarplanning

Scroll naar boven